Zrealizowane projekty

Pozyskiwaniem dotacji zajmujemy się od 2002 roku począwszy od funduszy przedakcesyjnych PHARE po kolejne okresy programowania. Pozyskaliśmy środków dla naszych klientów na kwotę ok. 37 mln zł. dla blisko 50 podmiotów.

W trakcie aktualizacji.