Szkolenia

Firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia szkoleń w szerokim zakresie. Poniżej przedstawiono wybrane tematy prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo szkoleń.

Szkolenia miękkie

 • Negocjacje
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja
 • Zarządzanie zespołem i automotywacja
 • Zarządzanie stresem
 • Szkolenia Social Media

 

Szkolenia twarde

 • Prawo zamówień publicznych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Prawo pracy
 • Programy pomocowe Unii Europejskiej
 • Rachunkowość, finanse i podatki
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Źródła finansowania inwestycji
 • ABC przedsiębiorczości w aspekcie równości szans i płci
 • Biznes plan
 • Specjalista ds. funduszy unijnych

 

Szkolenia dla NGO

 • Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju (jak samorządy lokalne mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi)
 • ABC przygotowania wniosku o dofinansowanie EFS
 • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
 • Źródła finansowania inwestycji