Projekty infrastrukturalne

Dokumenty strategiczne

Świadczymy usługi dla samorządów w postaci opracowywania dokumentów strategicznych, kompleksowych studiów wykonalności projektów, przedsięwzięć i inwestycji oraz analizy ekonomiczno – finansowe niezbędnych do ubiegania się o m.in. dotacje unijne, budżetowe czy kredyty bankowe. W ramach dokumentów strategicznych realizowaliśmy takie opracowania jak strategie rozwoju gmin, lokalne plany rewitalizacji i inne.

 

Studium wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

Studium wykonalności jest dokumentem, który oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera jeszcze analizę wykonalności technicznej. Zazwyczaj jest dokumentem obszerniejszym od biznesplanu. Studium wykonalności jest niezbędne dla wszystkich inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego.