Cennik

Pozyskiwanie finansowania
Dotacje opracowanie dokumentacji i wniosku dotacyjnego do większośœci programów od 6 000 zł. +2-5% pozyskanej dotacji
opracowanie wniosku na rozpoczęcie działalnoœści gospodarczej do Urzędu Pracy 600 zł.
audyt możliwoœści dotacyjnych od 100 zł./godz.
doradztwo dotacyjne 50 zł./godz.
pożyczka KLON, JEREMIE 1000 zł.
Kredyty i pożyczki rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania od 1%
rozliczanie godzinowe od 50 zł/h
Analizy i dokumentacja
Biznes plan od 3 000 zł.
Analiza finansowa od 1000 zł.
Wycena przedsiębiorstwa od 4500 zł.
Doradztwo biznesowe rozliczanie godzinowe od 50 zł./godz.
przy stałej współpracy od 800 zł./mc
Optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstw rozliczanie godzinowe od 80 zł./godz.
przy stałej współpracy od 1000 zł./mc
opłata za sukces ustalana indywidualnie
Usługi doradcze
Doradztwo prawne, podatkowe, finansowe rozliczane godzinowo 80 zł./godz.
rozliczane pakietowo przy stałej współpracy od 800 zł./mc
Projekty infrastrukturalne
Studia wykonalnośœci od 9000 zł.
Strategie gmin od 6000 zł.
Szkolenia Cena ustalona w zależnośœci od tematyki szkolenia i ilośœci uczestników szkolenia