Biznes plany

Niezależnie od tego, czy firma istnieje czy dopiero zaczynasz działalność proces planowania w postaci biznesplanu jest niezbędnym elementem do wyznaczenia odpowiednich kierunków i metod działania każdej działalności. Prawidłowo sporządzony jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do sukcesu wielu firm. Przygotowujemy biznesplany:

  • do banków finansujących przedsięwzięcie celem uzyskania środków pieniężnych z kredytu inwestycyjnego,
  • do urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • w celu pozyskania dotacji unijnej,
  • w celu pozyskania pożyczek JEREMIE wraz z kompletnym wnioskiem,
  • w celu pozyskania inwestorów,
  • sprawnego i świadomego zarządzania przedsiębiorstwem.

Biznesplany sporządzamy w formie tradycyjnej (w bezpośredniej współpracy z klientem) dla klientów województwa zachodniopomorskiego oraz w formie elektronicznej (za pośrednictwem Internetu) dla klientów z całej Polski.