Zespół

 

Regina Lis – właścicielka

Przez cały okres zatrudnienia pracowała w sektorze bankowym. Początkowo na stanowiskach kontrolera i inspektora ds. analiz finansowych w Narodowym Banku Polskim III oddział w Koszalinie, a następnie jako Główny Księgowy w Banku Gdańskim w Koszalinie, gdzie oprócz pracy zawodowej przeprowadzała audyty banków. Przez kolejne lata była Dyrektorem Oddziału Banku Gdańskiego w Koszalinie i Dyrektorem Regionalnym BigBank Gdański (obecnie Bank Millennium) w Szczecinie. Od 2003 roku prowadzi własną firmę. Zatrudnia pracowników działających od wielu lat w branży finansowej. Współpracuje z największymi w Koszalinie biurami księgowo-podatkowymi, prawnikiem będącym specjalistą działającym w branży finansowej, instytucjami otoczenia biznesu oraz z innymi firmami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymaganych prac.

 

Kadra

 

Bartłomiej Zielonka – doradca biznesowy

Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym – ukończona Politechnika Koszalińska. Podyplomowe studia z zakresu „Rachunkowość” oraz z „Doradztwo zawodowe i psychospołeczne”. W SEZAM od 2005 roku. W firmie zajmuje się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, analiz finansowych, programowaniem narzędzi ekonomicznych i finansowych usprawniających pracę biura.

Doradca i Członek Komisji Oceny Wniosków w ramach projektów sfinansowanych z POKL. Członek Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szkoleniowiec z tematyki dotacji, biznes planów, finansowania inwestycji, obsługi programów komputerowych. Doradca zawodowy.

Od 2005 rok prezes stowarzyszenia Koszalińska Kompania Rycerska.

 

Adam Brzycki – analityk

Ukończone studia wyższe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunki: Gospodarka Przestrzenna oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Podyplomowe studia „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. W firmie zajmuje się opracowywaniem analiz rynku w ramach biznesplanów, analiz: rynku, wariantowych i ryzyka w ramach studiów wykonalności, a także opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ilona Wojciechowska księgowa

Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – profil Finanse i Rachunkowość. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim „Doradca podatkowy”. Posiada certyfikat księgowy nr 68646 wpisana w wykazie Ministerstwa Finansów.

7-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości.

 

 

fundusz-pomerania-logo

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Fundusz Pomerania zajmuje się obsługą i finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Jest Instytucją Otoczenia Biznesu realizująca zapisy strategii rozwoju województwa. Ofertę spółki dostosowana jest dla biznesu do nowej perspektywy finansowej RPO 2014 – 2020, w tym inteligentnych specjalizacji i innowacji. W ofercie Funduszu Pomerania jest pełna obsługa firm pod względem finansowym i doradczym. Poręczają kredyty, leasingi i wadia, a we współpracy z partnerami, zapewniają każdej firmie możliwość przygotowania biznes planu, napisanie wniosku o wsparcie unijne, opracowanie montażu finansowego i zapewnienie środków potrzebnych na inwestycję.

 

 

logo(na-strone)

Fundacja Progres

Fundacja PROGRES jest organizacją pozarządową. Celem Fundacji jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych poprzez realizację następujących działań: promowanie działań i edukacji ekologicznej, aktywizacja postaw obywatelskich wśród osób młodych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

 

logo

Fundacja Nauka dla Środowiska

Fundacja jest niezależną filantropijną organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego, która od stycznia 2003 roku działa dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udziela kompleksowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz szkoleniowego i doradczego. Posiada akredytację Lokalnej Organizacji Grantodawczej (Ośrodek Programu „Działaj Lokalnie”), akredytację MPiPS dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz akredytację CPE dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest jedną z największych organizacji pozarządowych na terenie Pomorza Środkowego oraz jedynym w Polsce partnerem międzynarodowej sieci Aflatoun. W swojej pracy stawiają na partnerstwo poprzez wspólne wartości i korzyści. Wprowadzają systemowe rozwiązania w samorządach oraz firmach, prowadzą też kampanie, programy i projekty społeczne.