Strona główna

Biuro Usług Doradczych i Finansowych "SEZAM" Regina Lis jest firmą zajmującą się doradztwem finansowym, gospodarczym w zakresie:

  • pozyskiwania większości rodzajów kredytów/pożyczek zarówno dla klientów indywidualnych jak również przedsiębiorstw,
  • sporządzania profesjonalnych biznesplanów,
  • sporządzania kompleksowych studiów wykonalności,
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w ubieganiu się o dotacje,
  • wykonania świadectwa energetycznego oraz doradztwa energetycznego.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą.


Projekt dofinansowany z PARP


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates